Bine aţi venit pe platforma AFCN Proiecte

Vă invităm să înscrieţi aici cererile de finanţare nerambursabilă online. Toţi solicitanţii eligibili ai unei finanţări vor trebui să creeze un cont, indiferent că sunt sau nu la prima solicitare.

Arhiva proiectelor depuse în perioada 2013 – 2022 este disponibilă pentru vizualizare la www.afcn.ro.  

Creare cont membru

Login membri

Întrebări frecvente

 • Care este calendarul de finanțare AFCN pentru proiecte culturale?

AFCN lansează anual două sesiuni de finanțare. Una la 1 septembrie – sesiunea I, care susține proiecte ce se pot derula între lunile ianuarie și 15 noiembrie ale anului următor, și una la 1 martie – sesiunea II, pentru proiecte ce se pot derula între lunile iunie și 15 noiembrie ale anului curent. Sesiunile demarează în urma apelului public de participare, cu o perioadă de 30 de zile pentru înscrierea ofertelor culturale în platforma online. 

 • Cine poate solicita finanțare nerambursabilă din Fondul Cultural Național?

Finanțarea se adresează, conform legii, asociaţiilor, fundaţiilor, instituţiilor publice de cultură, persoanelor fizice autorizate, societăţilor comerciale care derulează activităţi culturale, cu sediul în România sau în strainătate, care promovează cultura română.

 • O persoană fizică poate solicita finanțare din Fondul Cultural Național?

Nu, o persoană fizică nu poate solicita finanțare. O personă fizică poate beneficia de finanțare din Fondul Cultural Național doar în cadrul unui proiect/program organizat de un solicitant eligibil.

 • În ce condiții un operator cultural este eligibil să primească finanțare?

Un operator cultural poate să primească finanțare dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

- este, după caz, persoană fizică autorizată, persoană juridică publică sau privată, înfiinţată în conformitate cu prevederile legale;

- a respectat obligaţiile asumate prin contractele anterioare de finanţare nerambursabilă cu AFCN, acolo unde este cazul;

- nu are datorii la bugetul de stat sau la bugetul local, după caz;

 • Care sunt condițiile de eligibilitate pentru o cerere de finanțare?

Pentru a fi eligibilă o cerere de finanțare trebuie să conțină documentele obligatorii:

1) formularul online completat;

2) formularul de buget conform cu modelul afișat pe site-ul AFCN, completat și semnat;

3) declarația pe proprie răspundere, conformă cu modelul afișat pe site-ul AFCN, completată și semnată;

4) anexa „Diferențe specifice privind scopul, obiectivele și perioada de derulare a proiectelor” completată și semnată;

5) CV-urile membrilor echipei de proiect;

6) raportul de activitate al solicitantului pe ultimul an;

7) documentele de identificare ale solicitantului: act constitutiv, statut, încheiere judecătorească, certificat de înregistrare fiscală, cod unic de înregistrare (dacă este cazul), număr de ordine în registrul asociațiilor și fundațiilor după caz.

Cererea trebuie de asemenea să îndeplinească următoarele condiții:

- bugetul se încadrează în plafonul de finanțare;

- contributia proprie este de min 10% din bugetul proiectului (25% în cazul programelor multianuale).

 • Câte cereri de finanțare se pot depune pe sesiune?

Un solicitant poate depune două cereri de finanțare, două proiecte culturale sau un proiect și un program multianual, cu condiția să nu aibă în derulare un alt program multianual.

 • La câte arii poate fi înscris un proiect?

Un proiect poate fi înscris la o singură arie de finanțare.

 • Câte cereri de finanțare pentru programe multianuale poate depune un solicitant?

Un solicitant poate depune o singură cerere de finanțare multianuală, cu condiția să nu aibă în derulare un alt proiect multianual?

 • Care este cuantumul co-finanțării minime cerute?

Cuantumul co-finanțării minime este de 10% pentru proiecte și de 25% pentru programe multianuale și constituie criteriu de eligibilitate.

 • Se poate transmite cererea de finanțare în format fizic (pe hârtie)?

Nu. Cererea de finanțare se transmite exclusiv în format digital și se încarcă pe platforma www.afcn-proiecte.ro conform instrucțiunilor cuprinse în Ghidul de finanțare.

 • Se poate completa cererea de finanțare în limba engleză?

Nu. Pentru a fi eligibilă cererea de finanțare se completează exclusiv în limba română.

 • Se admit completări după expirarea perioadei de depunere anunțate?

Nu. După expirarea perioadei de depunere anunțate nu se mai admit completări.

 • Poate primi co-finanțare de la AFCN un proiect care este finanțat dintr-o altă sursă publică care aplică o schemă de ajutor de minimis/stat?

Nu. Un proiect care este finanțat dintr-o altă sursă publică care aplică o schemă de ajutor de minimis/stat nu poate primii co-finanțare de la AFCN.

 • Pot solicita finanțare operatori culturali stabiliți în afara României?

Da. Pot solicita finanțare operatori culturali stabiliți în alte țări cu condiția ca cererea de finanțare și toată comunicarea să fie în limba română.

 • După completarea formularului online și încărcarea tuturor documentelor ce trebuie să fac?

Nu mai trebuie să faci nimic dacă ai completat toate câmpurile formularului online, ai încărcat toate documentele solicitate și ai salvat după fiecare pas. Îți recomandăm să imprimi o copie de verificare și să mai deschizi o dată toate atașamentele ca să fii sigur că ai încărcat ce trebuie. Până la data și ora limită solicitantul poate să opereze schimbări și/sau adăugări, după data și ora limită nu se mai poate face nicio schimbare.

 • Cum ajunge cererea de finanțare la evaluatori?

Evaluatorii au acces online în platforma și pot vizualiza toate informațiile. Ce vezi tu văd și evaluatorii.

 • Mai am acces la proiect după închiderea sesiunii de depunere a cererilor de finanțare?

Da, poți să vizualizezi toate proiectele depuse, după ce intri în cont, folosind adresa de e-mail și parola folosite la crearea contului. Până la deschiderea următoarei sesiuni de depunere de proiecte nu mai este activă funcția de editare.