Bine aţi venit pe platforma AFCN Proiecte

Vă invităm să înscrieţi aici cererile de finanţare nerambursabilă online. Toţi solicitanţii eligibili ai unei finanţări vor trebui să creeze un cont, indiferent că sunt sau nu la prima solicitare.

Arhiva proiectelor depuse în perioada 2013 – 2022 este disponibilă pentru vizualizare la www.afcn.ro.  

Creare cont membru

Login membri

Nevoi culturale de urgență


În conformitate cu prevederile OG 51/1998, art. 1, alin l), art 12 alin 2, b), art. 4, AFCN poate acorda din Fondul Cultural Național finațări pentru nevoi culturale de urgență (NCU), prin atribuire directă, exclusiv pentru proiecte culturale.

Solicitantului va fundamenta atât cauzele şi motivul urgenţei, cât şi efectele şi riscurile anulării/amânării proiectului cultural asupra intereselor culturale imediate ale comunităţii în caz de nefinanţare sau subfinanţare, după caz.

Solicitările pot fi făcute pe tot parcursul anului.

1. Primul pas este transmiterea unei adrese la contact@afcn.ro în care este prezentat pe scurt proiectul și fundamentată urgența.

Un beneficiar poate primi o singură finanțare din Fondul NCU pe an.

Nu pot beneficia de finanțare din Fondul NCU:

- proiecte și/sau solicitanți care au beneficiat de finanțare din Fondul NCU în anul anterior sau în anul curent;

- proiecte care au participat la vreuna din sesiunile de finanțare aferente anului în care se solicită finanțarea și au fost respinse.

În termen de 10 zile lucrătoare de la primirea adresei, solicitantul va fi notificat dacă adresa este eligibilă spre finanțare din fondul NCU. Un răspuns pozitiv în acestă etapă nu garantează acordarea finanțării.

2. În cazul în care solicitarea este eligibilă se va completa o cerere de finanțare însoțită de documentele prevăzute în regulament, care va fi transmisă pe e-mail, tot la contact@afcn.ro. Cererea va fi analizată în maximum 20 de zile lucrătoare. Rezultatul va fi publicat pe pagina https://www.afcn-proiecte.ro/finan-ri/nevoi-culturale-de-urgenta.html .

INFORMAȚII UTILE