Bine aţi venit pe platforma AFCN Proiecte

Vă invităm să înscrieţi aici cererile de finanţare nerambursabilă online. Toţi solicitanţii eligibili ai unei finanţări vor trebui să creeze un cont, indiferent că sunt sau nu la prima solicitare.

Arhiva proiectelor depuse în perioada 2013 – 2022 este disponibilă pentru vizualizare la www.afcn.ro.  

Creare cont membru

Login membri

Proiecte editoriale


Administrația Fondului Cultural Național organizează anual o singură sesiune de finanțare destinată susținerii proiectelor editoriale, lansată de obicei pe 2 mai. Această sesiune reglementată de legea privind susținerea și promovarea culturii scrise (legea 186/2003), se derulează în baza unui buget alocat în fiecare an de Ministerul Culturii, prin subvenție de la bugetul de stat, în funcție de resursele existente.

Prin cultura scrisă se înțelege domeniul de referință care cuprinde cărți, reviste și alte publicații, tipărite sau online, având caracter literar-artistic, tehnico-științific, editate pe orice suport.

Sesiunile demarează în urma apelului public de participare cu o perioadă de 30 de zile pentru înscrierea ofertelor culturale.

Ariile tematice pentru fiecare sesiune sunt stabilite de către Consiliul Administraţiei Fondului Cultural Naţional, în acord cu strategia şi priorităţile de finanţare.

Pentru ca o ofertă culturală să fie elgibilă solicitantul trebuie să respecte următoarele condiții:

- să asigure din surse proprii sau atrase o cofinanţare în cuantum de cel puţin 10% din  bugetul propus. AFCN poate acorda până la maximum 90% din bugetul unui proiect.

- să respecte cumulativ următoarele condiții:

  • să fie persoană fizică autorizată, respectiv persoană juridică publică sau privată, înfiinţată în conformitate cu prevederile legale;
  • să nu aibă datorii la bugetul de stat sau la bugetul local;
  • după caz, să fi respectat obligaţiile asumate prin contractele de finanţare nerambursabilă anterioare.

Pentru a participa la selecţia de oferte, operatorii culturali trebuie să completeze formularul online, pe care îl accesează pornind de la butonul LOGARE  la www.afcn-proiecte.ro, și să încarce în aplicația de finanțare documentaţia solicitată, până la ora şi data-limită prevăzute în anunţul public. Informațiile pot fi completate doar în limba română.

FINANȚĂRI 2024

Rezultate sesiunea III/2024

  1. Rezultatele sesiunii de finanțare A.F.C.N. III/2024, după prima etapă de evaluare la secțiunea Carte
  2. Rezultatele sesiunii de finanțare A.F.C.N. III/2024, după prima etapă de evaluare la secțiunea Ediție de Poezie
  3. Rezultatele sesiunii de finanțare A.F.C.N. III/2024, după prima etapă de evaluare la secțiunea Reviste și Publicații CulturaleFINANȚĂRI 2023


Rezultate sesiunea III/2023

  1. Rezultatele sesiunii de finanțare A.F.C.N. III/2023, după soluționarea contestațiilor la secțiunea Carte
  2. Rezultatele sesiunii de finanțare A.F.C.N. III/2023, după soluționarea contestațiilor la secțiunea Ediție de Poezie
  3. Rezultatele sesiunii de finanțare A.F.C.N. III/2023, după soluționarea contestațiilor la secțiunea Reviste și Publicații Culturale

 


NOTA: Rezultatele sesiunilor anterioare pot fi consultate la sectiunea ARHIVA grupate pe ani, începând cu cele mai recente, în ordinea derulării sesiunilor.